Coaching & terapia

Tarjoamme sekä pidempää esimies- ja hoitotyön työnohjausta että lyhytaikaisempaa tiettyihin tavoitteisiin (esim. tunnetaidot, oma jaksaminen, työyhteisön ristiriidat tms.) kytkettyä coachausta. Viitekehyksemme kaikkeen yksilöohjaukseen ja tukemiseen on voimavaraistava ja ratkaisuja etsivä.
Terapiapalveluina tarjoamme sekä lyhytkestoista intensiivistä että perinteistä pitkäkestoisempaa psykoterapiaa kognitiivisanalyyttisestä että psykodynaamisesta viitekehyksestä. Olemme erikoistuneet nimenomaan erilaisten tunnelukkojen ja -koukkujen avaamiseen käyttäen hyväksi uusimpia nk. kolmannen terapia-aallon menetelmiä (mm. energiapsykologiset menetelmät ja hyväksymis- ja omistautumisterapia).


Energiapsykologiset hoidot

Energiapsykologisten hoitojen juuret ovat kiinalaisen lääketieteen akupunktio-opissa. Erään tarinan mukaan joitakin tuhansia vuosia sitten ihmisten sotiessa vielä keihäin ja nuolin ja sotilaiden haavoituttua saatuaan osumia kehoonsa taistelussa, näiden osumien seurauksena jotkut heidän vuosien takaiset vammansa ja kipunsa yhtäkkiä katosivat tai paranivat. Näiden havaintojen pohjalta kiinalaisten katsotaan löytäneen ihmisissä olevan energeettisen järjestelmän. Kiinalaiset ovat paikantaneet useita energiakanavia eli meridiaaneja, jotka he ovat nimenneet niiden elinten mukaisesti, joita ne ohittavat kulkiessaan pitkin kehoa usein päästä jalkoihin.

Energiapsykologiaan akupisteiden stimulaatio on siirtynyt soveltavasta kinesiologiasta amerikkalaisen lääkärin George Goodheartin tutkimusten kautta. Goodheart tutki potilaidensa kipuja ja pyrki hoitamaan niitä kokonaisvaltaisesti erilaisten menetelmien avulla. Näistä tärkeimpänä on pidetty erilaisia kehon koskettamiseen ja meridiaanipisteiden taputtamiseen liittyviä tekniikoita.

1980-luvulla psykiatri John Diamond ja psykologi Roger Callahan sovelsivat kyseistä menetelmää mielenterveysongelmiin. He havaitsivat, että akupisteiden stimuloiminen sormenpäillä auttoi eliminoimaan potilaiden häiritsevät tunteet, kuten pelon ja ahdistuksen. Myöhemmin he kehittivät erilaisiin psykologisiin ongelmiin erilaisia nk. taputtamistekniikoita ja hoitosarjoja. Hoidollisesti keskeistä oli tunteiden häiritsevyyden neutralointi ja sen myötä ajattelun muuttuminen myönteisemmäksi ja terveyttä vahvistavammaksi.

Lisää katso:
EDxTM: http://www.energypsych.com
TFT: http://www.tftrx.com
EFT: http://www.emofree.com

 

takaisin ylös


EMDR

EMDR on lyhennys englanninkielisistä sanoista Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR - menetelmä antaa mahdollisuuden vaikeiden kokemusten ja nykyisyyttä häiritsevien muistojen työstämiseen. Menetelmän käyttö voi merkittävästi nopeuttaa traumaattisesta tapahtumasta toipumista ja vähentää asiakkaan kokemaa stressiä menneisyyden tapahtumista. Asiakkaalle tulee realistisempi näkemys menneisyyden tapahtumasta, ja hän voi levollisesti ajatella tapahtunutta yhtenä osana elämänhistoriaansa. Muutokset tapahtuvat mielikuvissa, tunteissa, kehossa ja uskomuksissa.

Lisää katso:
EMDR: http://www.emdr.fi

 

takaisin ylös


sensitiva_logo
arkisto etusivu yhteystiedot